• <rt id="een9w"><meter id="een9w"></meter></rt>
  <b id="een9w"><form id="een9w"></form></b>
  <source id="een9w"></source>

 • <u id="een9w"></u>
 • <rt id="een9w"><nav id="een9w"></nav></rt>
  <tt id="een9w"></tt>
  • 李榮浩
  • 李榮浩獨唱曲有191吉他譜(不含合唱)
  • 熱度:

  李榮浩(1985年7月11日-),中國大陸著名男歌手、詞曲創作者,曾經為其他歌手作詞作曲,安徽蚌埠市人。先后為陳坤、趙薇、周筆暢、信、楊丞琳、王心凌、ENERGY、唐禹哲、張信哲、李宇春、黃雅莉、范逸臣等藝人創作以及擔任制作人;為多部電影制作音樂主題曲、配樂,還為多款電子游戲制作音樂,臺灣多部偶像劇歌曲也是由其創作;圈內一致好評,稱其為“中國最年輕的音樂制作人、吉他手、和聲老師”。2014年5月20日第25屆金曲獎提名揭曉,內地歌手李榮浩入圍最佳新人、最佳男歌手、最佳專輯等五項大獎提名,成為最大黑馬。
  • 該歌手吉他譜
  • 該歌手視頻
  類型 譜名 歌手名 關注度 發布者/日期
  哎呀 李榮浩 16628

  linlin
  2015.02.06

  哎呀 李榮浩 18027

  linlin
  2015.07.09

  哎呀 李榮浩 1615

  linlin
  2016.10.17

  哎呀G調捷誠吉他 李榮浩 127

  linlin
  2020.02.11

  爸爸媽媽 李榮浩 15344

  linlin
  2016.01.25

  爸爸媽媽 李榮浩 11817

  linlin
  2016.05.07

  爸爸媽媽 李榮浩 3311

  linlin
  2016.06.20

  爸爸媽媽弦木吉他 李榮浩 5142

  鹽春
  2017.03.05

  爸爸媽媽G調大樹樂器 李榮浩 757

  linlin
  2019.04.03

  爸爸媽媽G調酷音小偉 李榮浩 452

  linlin
  2020.03.09

  爸爸媽媽G調山山吉他 李榮浩 212

  linlin
  2020.03.23

  爸爸媽媽G調第七城市 李榮浩 142

  linlin
  2020.07.30

  爸爸媽媽G調大樹樂器 李榮浩 320

  linlin
  2020.07.31

  爸爸媽媽G調酷音小偉 李榮浩 279

  linlin
  2020.08.11

  爸爸媽媽G調愛德文 李榮浩 121

  linlin
  2020.10.08

  拜拜 李榮浩 8005

  linlin
  2015.07.09

  邊走邊唱 李榮浩 7592

  立立阿信
  2015.12.08

  不搭 李榮浩 27842

  linlin
  2015.01.27

  不搭 李榮浩 48272

  linlin
  2015.07.09

  不搭靠譜吉他 李榮浩 1284

  linlin
  2017.12.19

  不將就 李榮浩 56808

  linlin
  2015.05.04

  不將就 李榮浩 11134

  linlin
  2015.05.15

  不將就C調大偉吉他 李榮浩 11614

  linlin
  2015.06.29

  不將就 李榮浩 12968

  linlin
  2015.07.09

  不將就馬叔叔 李榮浩 9691

  linlin
  2016.01.16

  不將就 李榮浩 2165

  linlin
  2016.11.03

  不將就弦木吉他 李榮浩 2138

  鹽春
  2017.03.05

  不將就 李榮浩 677

  linlin
  2017.10.11

  不將就C調小小鳳 李榮浩 442

  linlin
  2017.10.19

  不將就 李榮浩 586

  linlin
  2017.10.30

  不將就C調大樹樂器 李榮浩 978

  linlin
  2018.04.19

  不將就C調酷音小偉 李榮浩 270

  linlin
  2020.02.10

  不將就C調趣彈吉他 李榮浩 210

  15577457731
  2020.03.18

  不說 李榮浩 4037

  linlin
  2016.09.05

  不說 李榮浩 11596

  linlin
  2016.09.12

  不說 李榮浩 2358

  linlin
  2016.09.13

  不說C調悅音之聲 李榮浩 901

  linlin
  2017.08.29

  成長之重量G調胡sir音樂教室 李榮浩 359

  linlin
  2018.06.26

  丑八怪白熊音樂 李榮浩 1363

  linlin
  2017.08.16

  等著等著就老了C調無限延音 李榮浩 238

  linlin
  2020.07.03

  懂了就懂了C調胡sir音樂教室 李榮浩 岳云鵬 229

  吉他胡sir
  2018.07.13

  都一樣 李榮浩 6554

  linlin
  2015.04.12

  都一樣 李榮浩 11907

  linlin
  2015.07.07

  耳朵G調胡sir音樂教室 李榮浩 667

  linlin
  2018.10.24

  耳朵G調大樹樂器 李榮浩 614

  linlin
  2018.12.03

  耳朵G調7t吉他教室 李榮浩 101

  linlin
  2020.01.31

  二三十 李榮浩 10427

  linlin
  2015.01.30

  二三十 李榮浩 13069

  linlin
  2015.07.09

  二三十Nancy 李榮浩 4315

  linlin
  2016.08.17

  二三十 李榮浩 1542

  linlin
  2016.11.10

  歌謠G調小東音樂 李榮浩 3223

  音孔
  2017.09.19

  歌謠 李榮浩 2866

  linlin
  2017.09.19

  歌謠 李榮浩 876

  linlin
  2017.10.19

  戒煙 李榮浩 68632

  DO
  2017.11.23

  戒煙G調 李榮浩 1498

  linlin
  2018.05.24

  戒煙G調大樹樂器 李榮浩 16254

  linlin
  2018.04.08

  戒煙G調7t吉他教室 李榮浩 3136

  linlin
  2018.05.04

  戒煙G調行叁人 李榮浩 2238

  linlin
  2018.05.11

  戒煙G調酷音小偉 李榮浩 1191

  linlin
  2018.05.18

  戒煙G調愛德文 李榮浩 682

  linlin
  2018.05.20

  戒煙G調 李榮浩 595

  linlin
  2018.05.23

  戒煙G調捷誠吉他 李榮浩 212

  linlin
  2019.09.01

  就這樣 李榮浩 1442

  linlin
  2017.07.14

  就這樣 李榮浩 2448

  linlin
  2017.07.25

  就這樣 李榮浩 1366

  linlin
  2017.12.22

  藍綠 李榮浩 8368

  linlin
  2015.07.07

  老伴 李榮浩 30643

  linlin
  2014.12.03

  老伴 李榮浩 5926

  linlin
  2015.02.06

  老伴 李榮浩 6316

  linlin
  2015.07.07

  老伴 李榮浩 1506

  linlin
  2016.10.19

  老街 李榮浩 44393

  linlin
  2014.12.04

  老街 李榮浩 30910

  linlin
  2015.07.09

  老街E調大偉吉他 李榮浩 13946

  linlin
  2015.08.27

  老街C調深藍雨吉他 李榮浩 2797

  linlin
  2017.11.12

  老街F調白熊音樂 李榮浩 712

  linlin
  2018.02.22

  老街G調鶴唳吉他 李榮浩 677

  linlin
  2020.04.19

  老街(初級版)C調酷音小偉 李榮浩 1041

  linlin
  2018.04.12

  老街(簡單版)C調酷音小偉 李榮浩 1747

  linlin
  2018.04.12

  老街(指彈) 李榮浩 2424

  linlin
  2017.07.24

  老友記E調大茨花 李榮浩 122

  linlin
  2019.12.30

  老友記E調樂星人吉他 李榮浩 85

  linlin
  2020.04.07

  樂團C調胡sir音樂教室 李榮浩 214

  吉他胡sir
  2018.10.24

  李白 李榮浩 34295

  linlin
  2014.12.03

  李白 李榮浩 123472

  linlin
  2014.12.03

  李白 李榮浩 7859

  linlin
  2015.03.19

  李白 李榮浩 12990

  linlin
  2015.04.01

  李白馬叔叔 李榮浩 7532

  linlin
  2016.01.16

  李白 李榮浩 2314

  linlin
  2016.10.19

  李白 李榮浩 741

  linlin
  2017.06.15

  李白C調酷音小偉 李榮浩 2078

  linlin
  2017.06.27

  李白 李榮浩 951

  linlin
  2017.11.02

  李白C調大樹樂器 李榮浩 399

  linlin
  2019.01.15

  李白C調山山吉他 李榮浩 132

  linlin
  2020.09.09

  李白(掃弦版) 李榮浩 78321

  linlin
  2015.07.07

  李白(完整版) 李榮浩 35398

  linlin
  2015.03.09

  兩個人 李榮浩 6875

  linlin
  2015.07.07

  流行歌曲 李榮浩 7150

  ^^ヤ尐も^^
  2016.01.26

  落俗 李榮浩 12602

  linlin
  2015.01.12

  落俗 李榮浩 5729

  linlin
  2015.03.20

  落俗 李榮浩 14379

  linlin
  2015.05.11

  落俗 李榮浩 6531

  linlin
  2015.07.09

  落俗 李榮浩 987

  linlin
  2016.02.06

  落俗 李榮浩 1090

  linlin
  2016.11.18

  麻雀F調點點糖吉他 李榮浩 698

  linlin
  2019.12.30

  麻雀F調愛德文 李榮浩 184

  linlin
  2020.02.02

  麻雀C調酷音小偉 李榮浩 3316

  linlin
  2020.02.09

  麻雀C調樂星人吉他 李榮浩 237

  linlin
  2020.03.13

  麻雀C調吉他專家 李榮浩 335

  linlin
  2020.08.18

  麻雀C調安仔彈吉他 李榮浩 159

  linlin
  2020.09.02

  麻雀F調深藍雨吉他 李榮浩 135

  linlin
  2020.10.28

  麻雀(指彈)C調弦木吉他 李榮浩 1061

  linlin
  2020.05.06

  滿座 李榮浩 3546

  linlin
  2016.01.18

  滿座 李榮浩 3824

  linlin
  2016.11.18

  模特 李榮浩 27140

  linlin
  2014.12.03

  模特 李榮浩 59417

  linlin
  2014.12.03

  模特 李榮浩 7636

  linlin
  2015.01.24

  模特 李榮浩 17143

  linlin
  2015.03.09

  模特 李榮浩 9368

  linlin
  2015.03.19

  模特 李榮浩 3782

  linlin
  2015.03.20

  模特D調大偉吉他 李榮浩 13253

  linlin
  2015.03.23

  模特 李榮浩 5166

  linlin
  2015.07.09

  模特 李榮浩 1481

  linlin
  2015.09.28

  模特 李榮浩 1589

  linlin
  2016.11.18

  模特 李榮浩 405

  linlin
  2017.07.24

  模特C調酷音小偉 李榮浩 994

  linlin
  2017.12.03

  模特 李榮浩 443

  linlin
  2017.12.22

  模特C調高音教 李榮浩 267

  高音教的猴哥
  2019.04.11

  模特(簡單版)C調酷音小偉 李榮浩 1287

  linlin
  2017.12.03

  男女 李榮浩 3921

  linlin
  2015.07.09

  你要的愛F調老姚吉他 李榮浩 1804

  linlin
  2020.05.25

  年少有為G調胡sir音樂教室 李榮浩 3928

  吉他胡sir
  2018.07.27

  年少有為G調音藝 李榮浩 457

  linlin
  2018.10.08

  年少有為G調酷音小偉 李榮浩 1189

  linlin
  2018.10.08

  年少有為G調大樹樂器 李榮浩 586

  linlin
  2018.12.04

  年少有為A調7t吉他教室 李榮浩 360

  linlin
  2018.12.05

  年少有為G調愛德文 李榮浩 534

  linlin
  2018.12.10

  年少有為G調大偉吉他 李榮浩 542

  linlin
  2018.12.13

  年少有為降B調小磊吉他 李榮浩 756

  linlin
  2018.12.29

  年少有為G調趣彈吉他 李榮浩 8672

  15577457731
  2020.03.20

  年少有為(簡單版)C調酷音小偉 李榮浩 979

  linlin
  2018.10.08

  年少有為(精華版)C調高音教 李榮浩 1025

  高音教的猴哥
  2019.02.17

  女孩 李榮浩 4384

  linlin
  2016.09.06

  女孩 李榮浩 7418

  linlin
  2016.10.24

  貧窮或富有C調胡sir音樂教室 李榮浩 213

  linlin
  2018.09.05

  如果有一天 李榮浩 3484

  linlin
  2017.09.19

  太坦白 李榮浩 9155

  linlin
  2015.05.04

  太坦白(完整版) 李榮浩 33708

  linlin
  2015.07.07

  同根B調弦木吉他 李榮浩 178

  linlin
  2020.02.19

  宛若新生 李榮浩 1767

  linlin
  2015.05.29

  宛若新生 李榮浩 5122

  linlin
  2015.07.09

  我看著你的時候 李榮浩 597

  linlin
  2017.10.19

  我看著你的時候 李榮浩 473

  linlin
  2017.10.20

  我看著你的時候 李榮浩 3865

  linlin
  2017.10.20

  我看著你的時候D調陽仔玩吉他 李榮浩 6092

  linlin
  2017.10.20

  我看著你的時候 李榮浩 1479

  linlin
  2018.01.05

  我看著你的時候D調新輝吉他 李榮浩 796

  linlin
  2018.01.29

  我要你C調胡sir音樂教室 李榮浩 周峻緯 230

  吉他胡sir
  2018.08.08

  喜劇之王 李榮浩 60865

  linlin
  2014.12.03

  喜劇之王 李榮浩 32597

  linlin
  2015.01.17

  喜劇之王 李榮浩 10300

  linlin
  2015.03.20

  喜劇之王 李榮浩 71522

  游客*
  2015.04.23

  喜劇之王 李榮浩 8130

  linlin
  2015.07.09

  小芳 李榮浩 17748

  linlin
  2015.07.09

  小黃 李榮浩 5163

  linlin
  2015.07.09

  笑忘書 李榮浩 30997

  linlin
  2015.07.09

  笑忘書C調大偉吉他 李榮浩 6207

  linlin
  2016.01.11

  心里面 李榮浩 2764

  linlin
  2016.11.25

  演員和歌手 李榮浩 陳坤 7750

  linlin
  2014.12.03

  演員和歌手 李榮浩 陳坤 10447

  linlin
  2014.12.03

  演員和歌手 李榮浩 陳坤 308

  linlin
  2018.02.23

  野生動物 李榮浩 3956

  linlin
  2016.01.07

  一半 李榮浩 2389

  linlin
  2016.12.08

  優點 李榮浩 3627

  linlin
  2016.11.29

  有理想 李榮浩 12466

  立立阿信
  2016.01.24

  有理想 李榮浩 2531

  linlin
  2016.11.30

  有一個姑娘 李榮浩 44576

  linlin
  2014.12.03

  在一起嘛好不好G調桃子魚仔 李榮浩 222

  linlin
  2020.06.06

  在一起嘛好不好G調島嶼吉他 李榮浩 189

  linlin
  2020.06.06

  在一起嘛好不好G調安仔彈吉他 李榮浩 90

  linlin
  2020.09.02

  張家明和婉君C調胡sir音樂教室 李榮浩 138

  吉他胡sir
  2018.09.19

  祝你幸福 李榮浩 5444

  linlin
  2017.10.28

  自拍 李榮浩 35077

  linlin
  2015.03.02

  自拍 李榮浩 16899

  linlin
  2015.07.09

  自拍 李榮浩 3620

  linlin
  2016.01.25

  自拍C調黑皮吉他 李榮浩 863

  linlin
  2018.03.02

  作曲家 李榮浩 30335

  linlin
  2015.01.12

  作曲家 李榮浩 10210

  linlin
  2015.03.19

  作曲家 李榮浩 5302

  linlin
  2015.05.23

  作曲家 李榮浩 18613

  linlin
  2015.07.09

  作曲家G調酷音小偉 李榮浩 176

  linlin
  2018.10.08

  作曲家G調深藍雨吉他 李榮浩 303

  linlin
  2018.10.08

  作曲家G調小磊吉他 李榮浩 134

  linlin
  2018.12.04

  作曲家G調愛德文 李榮浩 180

  linlin
  2018.12.10

  作曲家G調完形吉他 李榮浩 241

  linlin
  2018.12.14

  作曲家G調無限延音 李榮浩 194

  linlin
  2020.04.26

  作曲家(簡單版)C調酷音小偉 李榮浩 194

  linlin
  2018.10.08

  X
  国内精品自线在拍